button-gegevensstichting

Stichting Historisch Slot Oostende

RSIN-nr: 856140338
Postadres: Zomerweg 41, 4481 CA Kloetinge

Doelstelling van de Stichting is het bevorderen van het historisch en cultureel besef betreffende Slot Oostende en omgeving, alsmede het realiseren van een ontmoetingsplaats van historie en cultuur.

Het bestuur bestaat uit:

– Dekker J.J., voorzitter
– Dijke R., secretaris
– Huige A.J., penningmeester
– Fierloos A.C.M.,lid
– Lijdsman E., lid

Beloningsbeleid:

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zoveel mogelijk werkzaamheden zullen door vrijwilligers worden gedaan. Er kan sprake zijn van vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.

De organisatie:

Elk bestuurslid is kartrekker voor een bepaald werkveld binnen de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. Om de activiteiten vorm te geven werkt per werkveld een coƶrdinator met een groepje vrijwilligers samen in samenspraak met het betreffende bestuurslid.

Zelfstandige stichting:

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het is een zelfstandige Stichting met een onafhankelijke positie t.o.v. de eigenaren van Slot Oostende.

Samenwerking:

Samenwerking met andere partners op het terrein van historie, kunst en cultuur wordt gezocht.