button-financien

Om de activiteiten te kunnen realiseren zal de Stichting:

– vrienden werven
– bijdragen vragen van deelnemers
– subsidies aanvragen
– fondsen werven
– giften vragen aan personen en bedrijven

De algemene kosten zullen laag zijn aangezien activiteiten zoveel mogelijk door vrijwilligers worden gedaan en er slechts beperkt sprake zal zijn van vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.