Stichting Historisch Slot Oostende

De Stichting Historisch Slot Oostende realiseert een ontmoetingsplaats voor historie, kunst en cultuur. Er worden activiteiten en evenementen georganiseerd voor een breed publiek. Om dit te kunnen realiseren zoekt de Stichting vrienden en vrijwilligers.

Activiteiten:
– debatten, lezingen en literatuur
– muziek en theater
– tentoonstellingen
– rondleidingen in en rond het Slot en de omgeving
– kinderen, jeugd en scholen
– stadsevenementen
– beheer historische tuin met fundamenten

Op 12 augustus heeft de Stichting de Culturele ANBI-status verkregen met terugwerkende kracht tot 4 maart 2016. De Stichting Historisch Slot Oostende heeft de Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor giften aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van die gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen onder bepaalde voorwaarden 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Informatie over Stichting Historisch Slot Oostende